Close

Village & Panchayats

 

Serial no Name of Sub Division Name of Block Serial No Name of Gram Panchayet
1 Santirbazar Bokafa 1 Betaga
2 2 Kanchan Nagar
3 3 Gardhang
4 4 Lowgang
5 5 East Bokafa
6 6 Radha Kishore Ganj
7 7 Subash Colony
8 8 West Kathalia
9 9 Madhya Kathalia
10 10 Lowgangsom 
11 11 Rajapur
12 12 Devipur
13 13 Manu
14 14 Bokafa
15 15 Dakshin Takma
16 16 Takmacharra
17 17 Sulthung Manu
18 18 Patichari
19 19 Birchandra Nagar
20 20 Laxmichara
21 21 Kathaliachara
22 22 Baikhora
23 Jolaibari 1 Uttar Jolaibari
24 2 Dakshin Jolaibari
25 3 Paschim Jolaibari
26 4 Paschim Pilak 
27 5 Madhya Pilak
28 6  Thakurcherra
29 7 Muhuripur
30 8 Muhuripur RF
31 9 East  Charakbai
32 10 West  Charakbai
33 11 Swadesh Nagar
34 12 Charakbai
35 13 Latuatilla
36 14 Debdaru
37 15 Abangchara
38 16 Birendra Nagar
39 17 Tairuma Kowaifung
40 18 Srikantabari
41 19 East  Pilak
42 20 Kalshi
43 21 Kalashimmukh
44 22 Uttar Hichachara
45 23 Dakshin Hichachara
46 24 Ramraibari
47 Belonia B.C.Nagar 1 Purba Kalabaria
48 2 Paschim Kalabaria
49 3 Paikhola
50 4 Paschim Paikhola
51 5 Chittamara
52 6 South B.C.Nagar
53 7 Sukantanagar
54 8 Uttar B.C.Nagar
55 9 Ishanchandranagar
56 10 Netaji Subhash Ch. Nagar
57 11 Laxmipur
58 12 Purba Pipariakhola
59 13 Kashari R.F. 
60 Rajnagar 1 Jashmura
61 2 West Piparikhala
62 3 Barpathri
63 4 Joychandpur
64 5 Durgapur
65 6 Rajnagar
66 7 South Rajnagar
67 8 Niharnagar
68 9 Indiranagr
69 10 Ekinpur
70 11 Uttar Srirampur
71 12 Gourango Bazar
72 13 South Srirampur
73 14 Radhanagar
74 15  South Radhanagar
75 16  Batisha
76 17 Dimatali
77 18  Rangamura
78 19  Uttar Rangamura
79 20 Trishna
80 Hrishyamukh 1 Abhoynagar
81 2 Nalua
82 3 Krishna Nagar
83 4 Haripur
84 5 Hrishyamukh
85 6 Debipur
86 7 South Matai
87 8 Matai 
88 9 Joykatpur
89 10 Joypur
90 11 Baspadua
91 12 Sarashima 
92 13 Uttar Sarashima
93 14 Uttar Sonaichari
94 15 South Sonaichari
95 16 Kailash Nagar 
96 17 Dhananjoy Nagar 
97 18 Mohini Nagar 
98 19 Shibpur 
99 20 Ratanpur
100 21 Manirampur 
101 22 Gaburchara
102 23 Sonaichari
103 Sabroom Satchand 1 Battala
104 2 Bijoynagar
105 3 Brajendranagar
106 4 Dakshin Bhuratali
107 5 Damdama
108 6 Doulbari
109 7 Goachand Nandigram
110 8 Indiranagar
111 9 Kalachara
112 10 Kalapania
113 11  Magurcherra
114 12 Manu Bazar
115 13 Nabagram
116 14 Paschim Harina
117 15 Paschim Jalefa
118 16  Paschim Sabroom
119 17  Purba Harina
120 18 Purba Jalefa
121 19 Rajibnagar
122 20 Satchand
123 21 Sukanta Palli
124 22 Thaibung
125 23 Uttar Bhuratali
126 24 Vivekanda Palli
127 25 Betaga
128 26 Chalitachhari
129 27 Fulchari
130 28 Gagan Ch. Para
131 29  Gardhang
132 30 Harbatali
133 31 Kaladepha
134 32 Kalirbazar
135 33 Maira
136 34 Ratanmani
137 35 Sakbari
138 36 Sinduk Pathar
139 37  Taikumba
140 38 Uttar Kaladepha
141 39 Uttar Taichhama
142 Rupaichari 1 Garifa
143 2
Baishnapur
144 3  Magroom
145 4 Kathalchari
146 5 Chatakchari
147 6 Rupaichari
148 7 Uttar Manubankul
149 8  Bankul Mohamoni
150 9 Dakshin Manubankul
151 10 Chalita Bankul
152 11 Purba Sabroom
153 12  Sonaichari
154 13  Purba Ladhua
155 14  Paschim Ladhua
156 15 Bagmara
157 16  Bishnupur
158 17 Purba Manubankul
159 18 Uttar Bijoypur
160 Poangbari 1 Amlighat
161 2 Dakshin Srinagar
162 3 Srinagar
163 4 Krishnanagar
164 5 Subashnagar
165 6 Rajnagar
166 7 Madhabnagar
167 8 Dasarathnagar
168 9 Paschim Takka Tulshi
169 10 Purba Takka Tulshi